Zofia Słonina nowym sołtysem Sterkowca

SONY DSCW niedzielę 1 lutego 2015 r. o godz. 12.30 w Domu Kultury w Sterkowcu odbyły się wybory sołtysa oraz rady sołeckiej na kadencję 2015-2019. Mieszkańcy Sterkowca przybyli na zebranie wyjątkowo licznie – w wyborach wzięły udział 164 osoby!

Tym razem tylko panie zgłosiły swoje kandydatury do funkcji sołtysa wsi Sterkowiec. Ostatecznie największą liczbę głosów zdobyła pani Zofia Słonina.

Zgłoszone kandydatki na sołtysa wsi Sterkowiec otrzymały następującą ilość głosów:

1. p. Dorota Karaś – 54 głosy

2. p. Renata Pabian – 31 głosów

3. p. Zofia Słonina – 78 głosów

W głosowaniu udział wzięły 164 osoby, w tym głosów ważnych oddano 163, nieważnych 1.

Pracę nowej pani sołtys będzie wspierała 9 osobowa rada sołecka w składzie:

1. Iwaniec Bożena

2. Karaś Dorota

3. Paprocka Maria

4. Bogusz Krzysztof

5. Góra Bronisław

6. Lach Piotr

7. Przybyło Piotr

8. Tomaszkiewicz Jan

9. Zalewski Marian

W trakcie zebrania sołtys upływającej kadencji – p. Józef Witek złożył sprawozdanie z realizowanych działań. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych – Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel, sekretarz Gminy Brzesko Stanisław Sułek; wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Brzeskiego Tomasz Latocha; przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk wraz radnymi miejskimi – Krzysztof Stępak oraz Krzysztof Bogusz.

Nad prawidłowością głosowania czuwali pracownicy Urzędu Miejskiego w Brzesku oraz komisja skrutacyjna złożona z mieszkańców Sterkowca.

Zebranie sołeckie i liczna reprezentacja mieszkańców były okazją do dyskusji nt najbardziej istotnych spraw z punktu widzenia mieszkańców – a więc remontu linii kolejowej, budowy chodników, odśnieżania.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyszli i oddali swój głos!

Tagi: , ,

komentarze 3

  1. Agnieszka Nalepa na Facebooku 7 lutego 2015 at 19:01 Reply

    Gratulacje !

  2. Beata Piątkiewicz na Facebooku 2 lutego 2015 at 20:44 Reply

    Gratulacje! 🙂

  3. Danuta Noszczynska na Facebooku 2 lutego 2015 at 19:37 Reply

    No no no…Moje gratulacje pani Sołtys 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.