Sport

Sport i rozrywka w Sterkowcu

Boisko sportowe – ul. Galicyjska

Sala bilardowa – budynek Domu Kultury

Klub Sportowy „Błękitni Sterkowiec”
Klub został reaktywowany 2 września 2012 r.

Dane kontakowe:
Klub Sportowy „Błękitni Sterkowiec”
Sterkowiec, Ul. Promienna 35, 32-823 Szczepanów

tel.: 781132556
www.blekitni.sterkowiec.pl
e-mail: blekitni@sterkowiec.pl
Profil Facebook <== 
Grupa Facebook <==

NIP 869 198 15 35
REGON 122778430

Numer rachunku bankowego: 52 2030 0045 1110 0000 0255 6380
Nazwa banku: Bank Gospodarki Żywnościowej o/ w Brzesku, ul. A. Mickiewicza

Celem głównym funkcjonowania klubu jest propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Sterkowca oraz prowadzenie szkolenia sportowego w wybranych dyscyplinach sportowych.
Obok szkolenia sportowego członkowie klubu będą edukowani na temat zachowań prozdrowotnych, prawidłowego odżywiania, wypoczynku, wpływu ruchu – aktywności fizycznej na zdrowie itp.
Trening i starty w zawodach w wielu różnych konkurencjach pozwolą na znalezienie aktywności najlepszej dla każdego, poznanie danej konkurencji powinno zaowocować w późniejszych latach uprawianiem sportu rekreacyjnie.
Ze względu na kilkuletnią przerwę w funkcjonowaniu klubu niezbędne jest wznowienie na terenie miejscowości działalności klubu celem troski o zdrowie dzieci i młodzieży oraz kreowanie pozytywnych wzorców na przyszłość.

Liczba członków klubu sportowego „Błękitni Sterkowiec” – 27 osób

===

Działalność klubu

W okresie od 2 września 2012 r. (data zebrania założycielskiego) do 13 lutego 2013 roku Klub znajdował się w stanie organizacji.

W okresie tym zrealizowano następujące działania:

– I NIEPODLEGŁOŚCIOWY TURNIEJ PAINTBALLOWY – 3 listopada 2012 r. – uczestniczyło 9 pięcioosobowych drużyn. Turniej całodzienny.

– I Otwarty Andrzejkowy Turniej Darta – 1 grudnia 2013 r. – uczestniczyło 16 osób

– Zawody saneczkowe „Zjazd na byle czym” – 19 stycznia 2013 r. – uczestniczyło około 30 osób

– Turniej darta dla ministrantów z LSO Szczepanowskiej Bazyliki – przy współpracy Parafii Rzymskokatolickiej w Szczepanowie – ferie zimowe 2013 – 32 uczestników

– rozpoczęcie całorocznej Ligi Darta – comiesięczne spotkania od stycznia do grudnia 2013 r. (we współpracy ze świetlicą w Domu Kultury w Sterkowcu) – 16 uczestników

– cotygodniowe wyjazdy na halę sportową w Gimnazjum w Jadownikach.

– Liga Darta

– zajęcia fitness dla dzieci oraz dla pań (zajęcia dwa razy w tygodniu – wtorek, czwartek)

– treningi piłkarskie na obiektach „Orlik” Brzesko

– treningi piłkarskie – dwa razy w tygodniu od maja 2013, zajęcia prowadzi Jan Kargul.

– Otwarte Zawody Speedball „O puchar Orła Białego” – 12 maja 2013 r., zawody na boisku sportowym w Sterkowcu, 7 pięcioosobowych drużyn (35 zawodników)

– start drużyny „KS Błękitni” w Letniej Lidze Piłki Nożnej w Brzesku – edycja lato 2013

Członkowie Klubu uczestniczyli w następujących działania organizowanych przez inne organizacje:

– Zawody strzeleckie LOK „O puchar prezesa zarządu powiatowego LOK” – 9 grudnia 2012 r. – Brzesko – strzelnica policyjna – 2 uczestników. Osiągnięcie: 2 miejsce w kategorii „Młodzież”

– Zawody strzeleckie LOK „SNAJPER 2013” – 20 stycznia 2013 r. – Bielcza – strzelnica sportowa – 7 uczestników.

– Zawody strzeleckie LOK „Otwarte zawody strzeleckie” – 24 lutego 2013 r. – Brzesko – strzelnica policyjna – 6 uczestników. Osiągnięcie: 1 i 3 miejsce w kategorii „Dorośli”

– Zawody strzeleckie LOK „Otwarte Zawody Strzeleckie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja” – 3 maja 2013 r. – Brzesko – strzelnica policyjna – 6 uczestników. Osiągnięcie: 3 miejsce w kategorii „OPEN”

===

Zarząd Klubu

1. Tymoteusz Legutko – Prezes

2. Kot Piotr – I Wiceprezes

3. Żurek Piotr – II Wiceprezes

4. Duda Marek – Sekretarz

5. Iwaniec Mateusz – Skarbnik

Komisja Rewizyjna Klubu:

1. Tomasz Latocha – Przewodniczący komisji

2. Wojciech Sala – zastępca przewodniczącego

3. Cierniak Wojciech – sekretarz

===

Celem Klubu jest:
1. Krzewienie kultury fizycznej na terenie działania Klubu.
2. Upowszechnianie umiejętności sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną, sport i rekreację.
4. Rozwój i popularyzacja sportu, rekreacji, kultury i zdrowego trybu życia.
5. Zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla działalności Klubu.
6. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
7. Współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
8. Współudział w konstruowaniu programu rozwoju sportu i promowaniu takich inicjatyw oraz oddziaływanie na opinię publiczną na rzecz włączania się społeczności lokalnych w działania mające na celu poprawę kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
9. Zapobieganie agresji oraz przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży, oraz wszelkim formom przemocy w rodzinie.
10. Aktywne przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju formom uzależnień, w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i nikotynizmowi,

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć sportowych,
2. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
3. uczestnictwo w imprezach sportowych,
4. upowszechnianie uprawiania dyscyplin sportowych,
5. organizowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju sekcjach i zespołach o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym,
6. organizowanie i uczestnictwo w zlotach, festynach, turniejach, konkursach oraz innych masowych imprezach w sferze kultury fizycznej,
7. organizację i prowadzenie obozów sportowo-rekreacyjnych,
8. podejmowanie innych przedsięwzięć jakie okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *