×

Weryfikacja stanu gospodarki łowieckiej na terenie Gminy Brzesko

Weryfikacja stanu gospodarki łowieckiej na terenie Gminy Brzesko

dzikSzanowni Państwo,

Pismo poniższej treści trafi do Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie. Jeżeli ktoś chce złożyć pod nim swój podpis – można to zrobić w weekend w markecie „Pomarańcza” (u .p. Barbary Duczymińskiej).

Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie
ul. Żywiecka 12
30-427 Kraków

Dotyczy: Weryfikacja stanu gospodarki łowieckiej na terenie Gminy Brzesko / wieś Sterkowiec

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy wsi Sterkowiec (Gmina Brzesko) zwracają się z apelem o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia ujemnych skutków ekonomicznych, które dotykają gospodarstwa z powodu nadmiernej populacji dzików na terenie naszej miejscowości.
Od kilku już lat regularnie dziki niszczą uprawy, które kilkadziesiąt osób z naszej miejscowości mimo różnych przeciwności stara się za wszelką cenę utrzymać. Liczące kilkanaście sztuk watahy dzików stanowią również duże zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, szczególnie małych dzieci. Dziki można spotkać w bezpośredniej bliskości gospodarstw domowych, w ostatnim czasie doszło również do ataków dzików na zwierzęta domowe (w efekcie przynajmniej jeden pies został dotkliwie pokaleczony). Dziki w naszej miejscowości to temat przewodni prawie każdego dnia – mieszkańcy pilnują nocami swoich upraw, grodzą je, a mimo to nie są w stanie zapobiec ich zniszczeniu. Kilkaset osób nie może całej energii poświęcać dzikom, skoro jest to kompetencja koła łowieckiego i osób w nim stowarzyszonych – bo zakrawa to na jakąś paranoję.
Wkrótce rozpoczną się żniwa – w wielu przypadkach zebrane zboże ze zniszczonych zasiewów nie pokryje nawet w części kosztu prowadzonych prac. Odszkodowania wypłacane przez koła łowieckie są nieproporcjonalne do zniszczeń dokonanych przez dziki, a ich uzyskanie jest żmudne i nie przynosi oczekiwanych efektów. Wiele osób rezygnuje ze starań o wypłatę odszkodowania.
Apele do kół łowieckich i deklaracje kół łowieckich o tym, że podejmują działania zmierzające do redukcji liczby dzików nie dają większych efektów. Dzików wręcz przybywa na naszym terenie!
Uważamy, że czas przejść od pisemnych i słownych deklaracji do konkretnych działań. Mieszkańcy mają dość raczenia ich wyuczonymi formułkami o tym, że „dziki nie stanowią zagrożenia”, że „to wina zdegradowanych pól” lub „osób dokarmiających dziki”. Tego typu działania dobrze prezentują się jedynie medialnie oraz na spotkaniach, jednak nie przynoszą żadnej ulgi mieszkańcom, którzy ponoszą wymierne straty finansowe liczone w setkach i tysiącach złotych. Trzeba sobie również odpowiedzieć na pytanie – co jest ważniejsze – interes kół łowieckich, czy też własność prywatna niszczona przez dziki? Nasza miejscowość nie może być ostoją dla dzikiej zwierzyny, ponieważ w pierwszej kolejności powinniśmy dbać o bezpieczeństwo mieszkańców oraz chronić ich mienie.

Mając powyższe na uwadze wnioskujemy o:
– przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego dzików, w celu obniżenia ich populacji o 50%,
– zwiększenie nadzoru nad gospodarką łowiecką na terenie Gminy Brzesko – uwzględniając niekorzystne zmiany związane z przegrodzeniem tras migracji zwierząt przez autostradę A4 (a co za tym idzie skanalizowaniem migracji dzików m.in. na terenie wsi Sterkowiec), a także pogłębiającym się procesem zarastania pól,
– informowanie mieszkańców o terminach polowań (a nie tylko Urzędu Miejskiego, ponieważ ta informacja nie dociera do osób zainteresowanych).

Z góry dziękujemy za podjęte działania w powyższym temacie.


Otrzymują
1. A/a
2. Burmistrz Brzeska
3. Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
4. Sołtys i Rada Sołecka Wsi Sterkowiec

1 comment

comments user
Eric Baudry na Facebooku

Miam miam le sanglier foi de gaulois !!