×

Trwa budowa Velo Metropolis w Sterkowcu

Trwa budowa Velo Metropolis w Sterkowcu

Od kilku dni trwają prace przy budowie łączników ścieżek do dróg serwisowych w Sterkowcu. Aktualnie prace prowadzone są przy wiadukcie autostradowym na ul. Tarnowskiej. Wykonywane są tam prace ziemne, które pozwolą na połączenie fragmentów istniejących dróg serwisowych w pobliżu autostrady w logiczną całość. Drogi serwisowe w Sterkowcu oraz ul. Promienna zostały ujęte w ramach sieci ścieżek rowerowych VeloMetropolis (małopolski odcinek EuroVelo 4). Prawdopodobnie jeszcze przed długim weekendem majowym miłośnicy wycieczek rowerowych będą mogli skorzystać z tej trasy.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie realizuje projekt pn.: „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 2 VeloMetropolis (małopolski odcinek EuroVelo 4) od m. Wola Batorska do m. Jodłówka Wałki”. Wartość projektu to 6 080 956,19 PLN. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na sierpień 2019 r.

Projektu przewiduje budowę ścieżki rowerowej na odcinku o długości ok 96,4 km od miejscowości Wola Batorska do miejscowości Jodłówka Wałki. W  Mikluszowicach trasa łączy się z trasą VeloRaba i swój bieg kończy na granicy województwa, zapewniając tym samym spójny przebieg dla całej sieci Województwa Małopolskiego. Planowana trasa EV4 przebiega przez obszary powiatu wielickiego (gm. Niepołomice), bocheńskiego (gm. Bochnia, Rzezawa), brzeskiego (gm.Brzesko), tarnowskiego (gm. Wojnicz, Wierzchosławice, Tarnów) poprzez tereny interesujące turystycznie wśród których można wyróżnić:

  1. Atrakcje przyrodnicze na trasie to m.in. Puszcza Niepołomicka, Jezioro Czarny Staw, Rezerwat przyrody Wiślisko – Kobyle, Dąb Augusta II w Woli Batorskiej, okolice Raby i Stradomki –rzek zaliczanych do pierwszej klasy czystości, Góra św. Jana w Mikluszowicach, ścieżka przyrodniczo-leśna w Wierzchosławicach, Kąpielisko Dwudniaki.
  2. W pobliżu trasy nie brakuje obiektów zabytkowych. Są to m.in.: Zamek królewski w Niepołomicach, Ruiny renesansowego zamku w Majkowicach, Sanktuarium Okulickie, Bazylika św. Marii Magdaleny i św. Stanisława w Szczepanowie, Bazylika Katedralna Narodzenia NMP, Dom Mikołajowski, cmentarz żydowski z XVI w. w Tarnowie.
  3. To także szereg innych atrakcji. M.in. Browar Okocim jeden z najbardziej interesujących obiektów architektury przemysłowej w Małopolsce, Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, rynek i kamieniczki wokół rynku w Brzesku, hodowla karpia Wierzchosławickiego, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

Wszelkie inicjatywy na rzecz zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu korzystnie wpływają na rozwój społeczny i gospodarczy całego województwa. Planowana inwestycja polegająca na budowie fragmentów trasy rowerowej EuroVelo 4 wpisuje się w działania mające na celu stworzenie spójnej sieci szlaków przebiegających przez całe Województwo. Rozwój infrastruktury rowerowej w postaci europejskich szlaków rowerowych przyczyni się do znacznego podniesienia standardów turystycznych w regionie. Ulegnie polepszeniu dostępność komunikacyjna miejsc charakteryzujących się dużymi walorami krajoznawczo-przyrodniczymi, historycznymi, architektonicznymi.

Mapa VeloMetropolis <==

Video
Test trasy VeloMetropolis – październik 2017 r. W 2:16 – widać ujęcie z drogi serwisowej w Sterkowcu