KS. STANISŁAW KĄDZIOŁKA (1916-2000)

Ks. Stanisław Kądziołka

Ks. Stanisław Kądziołka

Urodził się 11 czerwca 1916 r. w Sterkowcu, parafii Szczepanowie, diecezji tarnowskiej. Rodzicami jego byli Ambroży i Anna z domu Legutko. Ojciec był kolejarzem i posiadał małe gospodarstwo rolne liczące 2.90 ha ziemi. Stanisław był jednym z pięciorga dzieci tego małżeństwa.

Do szkoły powszechnej uczęszczał w latach 1922-1927 w Sterkowcu, a przez dwa następne lata w Brzesku. Do szkoły średniej – II Państwowego Gimnazjum im. hetmana Jana Tarnowskiego dojeżdżał codziennie do Tarnowa. Ukończył je w 1936 r.

Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Musiał je jednak po pierwszym roku studiów przerwać, aby się poddać kuracji w związku z chorobą płuc. Po rocznej przerwie wrócił już do Tarnowa, gdzie jednak nie chciano go na powrót przyjąć z powodu przepełnienia. „Mając nadal szczerą ochotę służyć Panu Bogu w kapłaństwie” poprosił o przyjęcie w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Przyjęty, rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie po wybuchu II wojny światowej na studium domesticum.

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Teodora Kubiny 13 VI 1943 r. w kościele Św. Michała Archanioła w Krakowie na Skałce.

Po święceniach był najpierw wikariuszem praktykantem, a następnie wikariuszem parafii św. Marii Magdaleny w Radomsku. Od 16 września 1944 r. pracował przez blisko cztery lata w Kłomnicach.

Z Kłomnic został przeniesiony 28 kwietnia 1948 r. w charakterze samodzielnego rządcy parafii – administratora do Soborzyc. Dnia 29 listopada 1950 r. został proboszczem tej parafii. Dnia 7 listopada 1957 r. otrzymał – na własną prośbę – probostwo w Pławnie.

Wyjście ks. S. Kądziołki z Soborzyc spotkało się z bardzo żywymi prośbami o pozostawienie go w tej parafii. „Jesteśmy przekonani, że nie dostaniemy tak dobrego pasterza, jak obecnie mamy, który podjął dużo pracy (…) Wybudowanie dzwonnicy, remont zabudowania parafialnego, utrzymanie czystości kościoła, zaczęcie budowy budynku dla organisty i wiele innych rzeczy„ – pisali parafianie, czując się upokorzeni i prosząc o miłosierdzie.

Decyzja jednak pozostała w mocy, ks. S. Kądziołka objął Pławno. W Pławnie pracował przez lat siedemnaście pełniąc przez dziesięć lat obowiązki wicedziekana gidelskiego (1958-1968), a następnie dziekana, aż do wyjścia z tej parafii.

Był nadto przez pewien czas rejonowym wizytatorem religii dla szkół podstawowych podlegających inspektoratowi Oświaty w Radomsku w części należącej do dekanatu Gidle (od 10 stycznia 1959 – do 16 września 1960), a następnie rejonowym wizytatorem nauki wiary na tym terenie w latach 1962-1963 r.

Datę 5 sierpnia 1974 r. nosi nominacja na proboszcza parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie. Z nazwiskiem ks. S. Kądziołki, z jego trudem i zapobiegliwością łączy się nabycie działki pod budowę i budowa obecnego kościoła, jego wyposażenie i przygotowanie do uroczystego poświęcenia, którego dokonał Ks. Bp Stanisław Nowak 28 czerwca 1987 r. Jego staraniem wybudowano także w latach 1986-1987 nową plebanię. Przez dwie kadencje był dziekanem dekanatu Częstochowskiego III (później nazwanego dekanatem NMP Jasnogórskiej).

Sterany chorobą, pracą i wiekiem przeszedł na emeryturę 30 czerwca 1992 r. i zamieszkał w Domu Księży przy ul. 3 Maja 6/8 pomagając w miarę możliwości w duszpasterstwie w okolicznych parafiach oraz służąc w razie potrzeby Siostrom Nazaretankom przy ul. Dąbrowskiego 19.

Bp Stefan Bareła odznaczył ks. S. Kądziołkę godnością kanonika oraz przywilejem rokiety i mantoletu (9 lutego 1974 r.). Bp Stanisław Nowak wyjednał mu godność kapelana Jego Świątobliwości (18 marca 1987 r.).

Zmarł 14 listopada 2000 r. w Domu Księży w Częstochowie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 16 listopada 2000 r. najpierw w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie. Przewodniczył im arcybiskup Stanisław Nowak przy współudziale 56 księży, grupy Sióstr Duchaczek, Jadwiżanek i Nazaretanek oraz dużej liczby wiernych. Następnie przewieziono zwłoki zmarłego księdza do Szczepanowa, gdzie w miejscowym kościele odprawiona została kolejna Msza Święta, tym razem pod przewodnictwem ks. bp Antoniego Długosza w koncelebrze 16 księży, przy udziale miejscowych wiernych i delegacji z Częstochowy. Pochowany został na tamtejszym cmentarzu.

Żródło: Wiadomości Archidiecezji, nr. 11-12 R: 74/2000 s. 71-72.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *