Przejazd kolejowy w Sterkowcu ponownie otwarty / maszkienice.info

SterkowiecprzejazdPrzejazd kolejowy w Sterkowcu został po gruntownej przebudowie ponownie otwarty dla ruchu samochodowego. Przejazd znajdujący się w ciągu drogi powiatowej 1434 K Wola Dębińska –Maszkienice – Wokowice był zamknięty od września 2015 z powodu zaawansowanych prac przy modernizacji magistrali kolejowej E30 Kraków – Rzeszów. Wykonawca w ramach tego projektu dokonał w Sterkowcu całkowitej przebudowy peronów na podwyższony standard , wymiany torowiska , podkładów przejazdowych , oraz instalacji nowoczesnej sygnalizacji świetlnej i szlabanów . Po obydwu stronach torowiska odbywa się proces instalowania ekranów dzwiękochłonnych . Remont przejazdu jest częścią całkowitej przebudowy przystanku kolejowego wraz z pobliską infrastrukturą drogową dwóch powiatowych węzłów sieciowych w Sterkowcu. W trakcie realizacji projektu podjazd do przejazdu od strony Maszkienic został znacznie poszerzony i podniesiony a niedawno oddany do użytku całkowicie nowy odcinek drogi wzdłuż toru od ul. Mostowej i dalej pod wiaduktem do ul. Tarnowskiej ( ul . Za Torem) tworzy alternatywny objazd dla nowootwartego przejazdu.

Po drugiej stronie w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku kolejowego również znacząco poszerzono jezdnię i dodatkowo wybudowano rondo drogowe, które usprawni i podniesie bezpieczeństwo dla ruchu kołowego w kierunku Szczepanowa i Wokowic.

Całość po obydwu stronach przystanku uzupełnia sieć chodników dla pieszych oraz solidne oświetlenie tego newralgicznego węzła drogowo – kolejowego w tej części powiatu brzeskiego. Warto przypomnieć ,że po zakończeniu modernizacji magistarali przewidziany jest remont budynku stacyjnego w Sterkowcu , który ostatecznie dzięki skutecznie zorganizowanej akcji społecznego protestu i porozumieniu sąsiednich czterech gmin ( Dębno, Brzesko, Borzęcin, Szczurowa ) został uratowany od likwidacji . Według ustaleń w/w gminy wykupią bydynek i wezmą na siebie koszty renowacji i jego dalszego utrzymania. Obecny budynek stacyjny w Sterkowcu powstał dzięki staraniom lokalnej społeczności w pierwszej połowie dekady lat 80 – tych XX wieku i posiadał przez długie lata najwyższy standard spośród wszystkich przystanków na całej trasie E30 Kraków – Rzeszów. W tym samym mniej więcej czasie powstał obok przystanku wybrukowany i ogrodzony parking będący namiastką współczesnych udogodnień komunikacyjnych typu „parkuj i jedź ” ( park & ride) .

Przystanek kolejowy w Sterkowcu został utworzony przez PKP w roku 1928, stał się swoistym komunikacyjnym oknem na świat i odegrał znaczącą rolę w rozwoju okolicznych miejscowości zapewniając ich mieszkanćom wygodny i szybki dostęp do licznych wtedy zakładów pracy w Brzesku, Bochni, Tarnowie, Nowej Hucie, szkół zawodowych i średnich oraz ośrodków uniwersyteckich w Krakowie , Katowicach i Rzeszowie. Jego znaczenie wzrosło jeszcze bardziej szczególnie dla mieszkańców gminy Dębno po powstaniu nieprzerwanego ciągu drogowego do krajowej trasy E4 dzięki wybudowaniu i otwarciu w grudniu 1970 roku żelbetowego mostu na rzece Uszwicy łączącego Maszkienice ze Sterkowcem .

==

Wojciech Legutko

Wszystkie fotografie zamieszczone przy artykule – Wojciech Legutko.

Tekst źródłowy:  http://www.maszkienice.info/wydarzenia/173-przejazd-kolejowy-w-sterkowcu
Materiał z internetowego archiwum maszkeinice.info

grudzień 2015

Tagi: , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *