TRWA MODERNIZACJA MAGISTRALI KOLEJOWEJ KRAKÓW – RZESZÓW! / maszkieenice.info

kolej4Trwają zaawansowane prace przy modernizacji magistrali kolejowej E30 Kraków – Rzeszów, która przebiega przez dzielnicę Zajazie , północną część miejscowości Maszkienice. Zakres prac na odcinku Sterkowiec-Maszkienice-Wokowice – Biadoliny jest imponujący i zawiera między innymi przebudowę peronów, wymianę sieci trakcyjnej, przebudowę toru kolejowego i dostosowanie jego technicznych parametrów do prędkości 160 km/h jaką rozwijają oddane niedawno do użytku super szybkie pociągi Pendolino.

Tor kolejowy na Zajaziu będzie przepozycjonowany tak aby został wyeliminowany ostry i niebezpieczny łuk znajdujący się dotychczas tuż przed wjazdem na stary most kolejowy w Wokowicach od strony Sterkowca. Ponadto wybudowany został nowy most kolejowy na rzece Uszwicy w Wokowicach , który zastąpi stary i wskutek kilkudziesięcioletniego używania znacząco sfatygowany. Wszystkie wiadukty na odcinku Sterkowiec – Biadoliny zostały przebudowane, a niektóre zamienione na przepusty i przystosowane dla potrzeb migrującej zwierzyny. Tereny po obydwu stronach nasypu kolejowego zostały oczyszczone i odwodnione poprzez powstałą sieć kanałów odwadniających, które odprowadzą zalegającą dotąd przy nasypie wodę do rzeki Uszwicy. W ramach przeprowadzanej modernizacji inwestor PKP Polskie Linie Kolejowe wykupił od okolicznych właścicieli tereny konieczne dla potrzeb realizacji tego wielkiego projektu, co w kilku przypadkach wiązało się z wyburzeniem istniejących budynków mieszkalnych (np. w Sterkowcu). W końcowym etapie tego projektu powstanie wzdłuż toru kolejowego od strony Zajazia na odcinku Sterkowiec-Maszkienice –Wokowice- Biadoliny nowy ciąg komunikacyjny dla potrzeb technicznych PKP. Ostatecznie dzięki skutecznej akcji społecznego protestu i porozumieniu czterech gmin ( Dębno, Brzesko, Borzęcin,Szczurowa) udało się uratować przeznaczony do likwidacji budynek stacyjny w Sterkowcu. Według ustaleń w/w gminy wykupią bydynek i wezmą na siebie koszty renowacji i jego dalszego utrzymania. Cieszy fakt, że część tego ogromnego przedsięwzięcia odbywa się na terenie Maszkienic ponieważ z punktu widzenia interesu naszej miejscowości jest to niezwykle sprzyjająca okoliczność z uwagi na planowany ciąg komunikacyjny na Zajaziu, który w znakomity sposób wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej, przyczyni sie do dalszego rozwoju tej dzielnicy, stworzy alternatywne połączenie ze stacją kolejową w Sterkowcu oraz dodatkowy dojazd do naszej miejscowości co może w przyszłości mieć znaczenie jak miało to miejsce podczas remontu mostu na rzece Niedźwiedź w roku 2000 kiedy część miejscowości znajdująca się po wschodniej stronie tej rzeki została na długie miesiące odcięta od drogi powiatowej. Będzie również możliwość wykorzystania nowej drogi w ramach szeroko pojętej aktywności rekreacyjno – sportowej np. poprzez wykorzystanie jako ścieżki rowerowej. Przewidywane zakończenie w/w projektu na Zajaziu zbiega się również z petycją mieszkańców do Wójta Gminy Dębno pana W. Kozłowskiego o remont odcinka drogi gminnej od krzyża przy posesji pana Drwala i połączenie tej części Maszkienic drogą o dobrej jakości nawierzchni z nowym ciągiem komunikacyjnym. W odpowiedzi na przesłaną petycję Wójt Gminy podjął znaczące zobowiązanie w sprawie remonu nawierzchni na tej drodze gminnej w roku 2015 lub w pierwszej kolejności w roku 2016.

Powyższe prace wpisują się w modernizację linii kolejowej E30, łączącej Kraków z Rzeszowem przez Bochnię, Tarnów i Dębicę i jest jedną z największych inwestycji realizowanych obecnie przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Modernizacja jest wyzwaniem logistycznym i inżynieryjnym. Wiąże się z całkowitą rozbiórką istniejącej linii kolejowej i budową jej od nowa, w nowym kształcie umożliwiającym podwyższenie prędkości maksymalnej pociągów do 160 km/h. Obejmuje ponad 138 km linii kolejowej wraz z montażem nowego typu sieci trakcyjnej, komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji. Projekt modernizacji zakłada również przebudowę układów torowych na 16 stacjach. Modernizacja wiąże się również z przebudową i budową 138 wiaduktów, mostów i estakad. Zlikwidowanych zostanie 49 przejazdów w poziomie szyn, a na 11 zostaną zamontowane nowe urządzenia samoczynne sygnalizacji przejazdowej. Dodatkowo powstanie 1 nowy przejazd. W ramach projektu założono też budowę przejść dla zwierząt oraz dostosowanie do ich potrzeb łącznie 44 mostów, wiaduktów i przepustów. Modernizowany odcinek jest częścią linii kolejowej E30, która jest fragmentem międzynarodowego korytarza transportowego, biegnącego z Niemiec, z Drezna, dalej na wschód do przejścia granicznego Gorlitz – Zgorzelec, a następnie przez najważniejsze ośrodki na południu Polski: Legnicę, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl na Ukrainę, do Lwowa i Kijowa. Podwyższenie parametrów linii będzie korzystne z punktu widzenia gospodarczego regionu, zwiększając tranzyt towarowy. Koszt modernizacji linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III POIiŚ 7.1-30, wyniesie ok. 3,4 mld PLN, z czego kwota dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej to ok. 1,9 mld PLN. Zakończenie całej modernizacji zaplanowane jest w 2015 roku.

Kolej Galicyjska im. Karola Ludwika Kraków -Lwów została wybudowana w latach 1850-1861 i miała ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego jak również strategiczno-militarnego Galicji będącej wówczas częścią Imperium Austro-Węgierskiego. Oficjalne otwarcie linii kolejowej Kraków – Bochnia -Tarnów -Dębica nastąpiło w dniu 20.02.1856.

Źródło; http://www.kurierkolejowy.eu

==

Wojciech Legutko

Wszystkie fotografie zamieszczone przy artykule – Wojciech Legutko.

Tekst źródłowy: http://www.maszkienice.info/wydarzenia/155-trwa-modernizacja-magistrali-kolejowej-krakow-rzeszow
Materiał z internetowego archiwum maszkeinice.info

sierpień 2015

Tagi: , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *