×

Dorota Karaś nowym sołtysem Sterkowca

Dorota Karaś nowym sołtysem Sterkowca

W niedzielę 7 kwietnia 2019 r. w Domu Kultury w Sterkowcu odbyły się wybory rady sołeckiej na kadencję 2019-2024. Mieszkańcy Sterkowca mogli głosować w godzinach 8.00 – 16.00. Podobnie jak w większości miejscowości frekwencja była dosyć niska i wyniosła 14.61 %.

W miejscowościach w których liczba kandydatów zarówno na sołtysa (minimum 1 kandydat), mieściła się w limicie przewidzianym w statucie – wybory się nie odbyły – tak było w Sterkowcu. W przewidzianym czasie do Urzędu Miejskiego wpłynęła 1 kandydatura złożona przez osoby popierające kandydaturę Doroty Karaś na to stanowisko. 

Nad prawidłowością głosowania czuwała 5 osobowa komisja złożona z pracowników Urzędu Miejskiego w Brzesku oraz mieszkańców Sterkowca.

Pracę nowej pani sołtys będzie wspierała 9 osobowa rada sołecka wybrana spośród 12 kandydatów.

Członkowie Rady Sołeckiej:

Jemioło Małgorzata Anna – 91 głosów,

Kuta Leszek Władysław – 59 głosów,

Lach Piotr Jan – 79 głosów,

Legutko Tymoteusz Mieczysław – 54 głosy,

Przybyło Piotr Mariusz – 104 głosy,

Słonina Zofia Elżbieta – 78 głosów,

Staniec Marcin – 51 głosów,

Tomaszkiewicz Jan Antoni – 57 głosów,

Zalewski Marian Józef – 82 głosów.

 

Zebranie sołeckie obejmujące m.in. sprawozdanie ustępującej sołtys oraz prezentację nowej sołtys odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 18.00.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyszli i oddali swój głos!