Sterkowiec na starych mapach

mapafjZapraszamy do obejrzenia kolekcji starych map wojskowych i katastralnych powstałych w XVIII i XIX wieku.

Austriackie mapy wojskowe

Mapy dostępne w wersji elektronicznej – scalone z mapami google. Za pomocą suwaka (Opacity – nad mapą) – można ustawić przeźroczystość mapy i porównać dawny wygląd Sterkowca z obecnym.

http://mapire.eu/en/map/fms-galicia/?zoom=14&lat=49.99562&lon=20.69878 – Sterkowiec na mapie topograficznej Królestwa Galicji i Lodomerii z lat 1779-1783. I zdjęcie wojskowe, tzw. mapa Miega. Skala mapy 1:28 800. Oryginał w Archiwum Wojennym w Wiedniu (Kriegsarchiv). Mamy bardzo dokładnie odwzorowany przebieg rzeki Uszwicy, oraz przebieg dróg.

Jest to kompletna, wielkoskalowa mapa Królestwa Galicji i Lodomerii, przygotowywana od 1775 r., sporządzona w latach 1779–1783, od nazwiska kierującego pracami zwana potocznie mapą Miega. Mapa Galicji powstała w ostatnim momencie przed wielkimi zmianami gospodarczymi i społecznymi XIX stulecia: industrializacją, kapitalistyczną urbanizacją, reformą stosunków agrarnych. Dokładność i czas rejestracji czynią z niej kapitalne źródło, jedyne dające wgląd w krajobraz doby jeszcze staropolskiej na obszarze całej dzielnicy.
Mapa oddaje stan z początku epoki rozbiorowej, już pod rządami obcego mocarstwa, lecz jeszcze przed głębokimi zmianami gospodarczymi i społecznymi, które przekształciły krajobraz staropolski i zatarły jego cechy.

 

http://mapire.eu/en/map/collection/secondsurvey/?zoom=14&lat=49.99051&lon=20.67996 – II zdjęcie wojskowe – tzw. edycja franciszkańska. Mapy Galicji i Bukowiny zostały wykonane w latach 1861-1864. Na mapie jest już widoczny przebieg linii kolejowej Kolei Galicyjskiej im. Karola Ludwika Kraków -Lwów, która została wybudowana w latach 1850-1861.

 

http://mapire.eu/en/map/hkf_75e/?zoom=14&lat=49.9987&lon=20.68615 – III zdjęcie wojskowe – tzw. edycja franciszkańsko-józefińska.

 

Mapa katastralna z 1847 roku

http://szukajwarchiwach.pl/29/280/0/2.1/247#tabSkany – skan mapy katastralnej wsi Sterkowiec z Archiwum Narodowego w Krakowie. Mapy z 1847 roku. „Kataster galicyjski” to jedno z najbogatszych źródeł do badań naukowych, genealogicznych i struktury własności. Posiada nieocenioną wartość historyczną jako źródło informacji o rozwoju osadnictwa, stosunkach gospodarczych i zagospodarowaniu przestrzennym Galicji.

Kataster galicyjski służył za podstawę wymiaru podatku gruntowego oraz określał dokładnie stan posiadania poszczególnych właścicieli. Składał się z części graficznej (mapa katastralna, szkice indykacyjne, szkice polowe) oraz opisowej (protokół parcel gruntowych, protokół parcel budowlanych, alfabetyczny spis posiadaczy gruntowych, protokół obliczeniowy, opis granic miejscowości, zbiór dokumentów dworskich).

Tagi: , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *