×

Nowe poczty / KURJER LWOWSKI

Nowe poczty / KURJER LWOWSKI

Z dniem 1. września br. wejdzie w życie ck urząd pocztowy w Słowicie, leżącej na drodze pomiędzy Olszanicą a Podhajczykami. Okręg doręczeń tego urzędu stanowić będą gminy i obszary dworskie Słowita, Jaktorów i Krzywice.

Dalej utworzony będzie urząd pocztowy na stacji kolejowej Pyszkowce z okręgiem doręczeń dla gmin Pyszkowce, Pilawa, tudzież obszarów dworskich Pyszkow Pyszkowce, Pilawa, Trybuchowce i Medwedowce.

Wreszcie w Szczepanowie pow. brzeskiego z okręgiem doręczeń dla gmin i obszarów dworskich Szczepanowa, ­ Rysiów z Rudami, Przyborów, Mokrzyska z Kosiarnią, Łętownią i Buczem, Łęki, tudzież gmina Sterkowiec z Dziekanówką.

==

KURJER LWOWSKI Z DNIA 25. SIERPNIA 1892. s.3