Wodą niezdatna do picia w wodociągach RPWiK

Czy woda w wodociągach jest niezdatna do picia? Czy pogłoski jakie od kilku godzin krążą po mieście są prawdziwe?

Brzeska Stacja Sanitarno  epidemiologiczna  wydała decyzję  o o zamknięciu ujęcia wody w Łukanowicach. Problem dotyczy Gmin: Wojnicz, Dębno, Brzesko, Zakliczyn. W wodzie znajdują się bakterie Clostridium.

Treść komunikatu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej przez pracowników brzeskiej Stacji w ramach kontroli nadzorczej w punkcie czerpalnym w miejscowości Jasień, zlokalizowanym w tamtejszym Domu Dziecka i zasilanym z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko, stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) – stan stwierdzony: 6 jtk*/100 ml przy normie wynoszącej 0 jtk/100 ml. Powyższa sytuacja wymusiła konieczność wydania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku zakazu korzystania z wody pochodzącej z ww. sieci wodociągowej na potrzeby konsumpcyjne – decyzja obowiązująca od dnia 20 czerwca 2017 r., jak też podjęcia doraźnych działań naprawczych przez operatora wodociągu, tj. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Brzesku Sp. z o.o. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku zaleca wykorzystywanie do potrzeb konsumpcyjnych wyłącznie wody pochodzącej z innych, nie budzących zastrzeżeń źródeł.

Informacja o możliwości zatrucia ujęcia wody od kilku godzin krążyła po mieście. Mieszkańcy masowo wykupują butelkowana wodę w sklepach na terenie miasta. Większe opakowania są właściwie niedostępne.

Utrudnienia potrwają co najmniej jeden dzień. Wodą będzie dostępna w kranach, ale nie wolno pod żadnym pozorem spożywać zarówno surowej, jak i przegotowanej wody.

O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informować.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 20 czerwca 2017 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko <==.

Nieprzydatność wody do spożycia przez ludzi jest spowodowana obecnością w wodzie bakterii Clostridium perfringens. Oto charakterystyka bakterii Clostridium.

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

Znajdują się one zwykle w odchodach, jednakże w znacznie mniejszych ilościach niż E.coli. Organizmy te nie są wyłącznie pochodzenia kałowego i mogą pochodzić z innych źródeł naturalnych. Przetrwalniki tych bakterii mogą przetrwać w wodzie znacznie dłużej niż bakterie z grupy coli i są odporne na dezynfekcję. Obecność ich w wodzie poddanej dezynfekcji może zatem wskazywać na niedociągnięcia w uzdatnianiu wody i uwidaczniać fakt, że organizmy patogenne oporne na dezynfekcję mogły przetrwać proces uzdatniania. Cechą charakterystyczną tych organizmów jest zdolność do długiego przeżywania w środowisku, a więc mogą one być wskaźnikiem sporadycznych czy dawnych zanieczyszczeń. Mają zatem specjalną wartość, ale nie są zalecane do rutynowego monitorowania jakości wody w systemach wodociągowych. Ponieważ organizmy te mają tendencję do długiego przeżywania i gromadzenia się, mogą być wykrywane długo po fakcie zanieczyszczenia oraz daleko od miejsca zanieczyszczenia i z tego względu mogą być powodem fałszywych alarmów.
Laseczki Cl. perfringens to grupa szczególnie niebezpiecznych bakterii, mogą one wywołać zatrucia pokarmowe, zakażenia ran oraz zakażenia szpitalne. 

IB

Tagi: ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *